مهر زدن

softbox.me

 

Xaver Lockau Fotografie

Rauschbergweg 8

82140 Olching

 

Tel 01728225465

xaver@softbox.me

info@xaverlockau.de

 

www.softbox.me

www.xaverlockau.de

 

UID DE173784492

Deutsche Bank

IBAN DE40 70070024 0453502700

BIC DEUTDEDBMUC

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به https://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید